Upratovací servis Bijan

Objednávka

Meno:

Priezvisko:

E-mail

Tel.Č

Krátky popis:

| Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 201 6/679 dobrovorne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykorvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu bijansro@gmail.com.